90ஸ் ரீவைண்ட்: தின்பண்டம் விற்கும் பள்ளிப் பாட்டிகள்

15

பள்ளிக்கு முன்பு பாட்டிகள் கடை விரித்திருப்பதால், ‘பள்ளிப் பாட்டி’ என்கிற அடைமொழி அவர்களுக்கு. சுருங்கிய தோல், வலிமைமிக்க கைகள், தலையில் கொஞ்சம் நரை, பேச்சில் கூடுதல் அக்கறை, முதிர் வயதிலும் அதீத சுறுசுறுப்பு, நலம் குழைத்த விற்பனை போன்றவை பள்ளிப் பாட்டிகளுக்கான அறிமுகம்!

பல பள்ளிகளில் ஐந்து முதல் பத்து பாட்டிகள் வரை வரிசையாய் அமர்ந்து விற்பனை செய்வார்கள். மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்த பள்ளிகளில் ஒரு பாட்டி மட்டுமே கூட்டத்தைச் சமாளிப்பார். தரையோடு தரையாக ஒரு துணியைப் பரப்பி பள்ளிச் சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்திருப்பார் பாட்டி!

பள்ளிப் பாட்டிகள், அக்கால மாணவர்களிடம் பழங்கள், ஆரோக்கிய பண்டங்களின் ஊட்டங்களைக் கொண்டு சேர்த்த மருத்துவர்கள். பள்ளிப் பாட்டிகளின் விற்பனையில் அறம் அதிகமிருக்கும். எக்காரணத்தைக் கொண்டும் கூடுதல் விலையில் விற்பனை நடக்காது. கொடுத்த விலையை விடக் கூடுதலாகத் தின்பண்டம் கிடைக்குமே தவிர, குறைவாக இருக்காது.

Authour: டாக்டர் வி.விக்ரம்குமார்

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.