வேலை உங்களை தேடி உங்கள் ஊருக்கு வருகிறது! ZOHO நிறுவனத்தின் மாஸ் அறிவிப்பு

16

”தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதார ரீதியாக வளமான கிராமப்புற சமூகங்களை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கம்” – ஸ்ரீதர் வேம்பு

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.