’மென்பொருள் துறையில் தமிழ்நாடுதான் நம்பர் ஒன்’ Umagineமாநாட்டில் முதல்வர் பேச்சு

6

”எல்லாத் துறையும் வளர்ந்தால் தான் எல்லார்க்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பது அதன் உச்சிக் கோபுரம். இதுதான் திராவிட மாடல் கொள்கை ஆகும்”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.