“மதுபான கடை அமைப்பது அரசின் கொள்கை முடிவாக இருக்கலாம், ஆனால்..”-நீதிபதிகள் வேதனை

16

High Court Madurai Branch: “மதுபான கடை அமைப்பது அரசின் கொள்கை முடிவாக இருக்கலாம். ஆனால் அதனை உள்ளூர் கிராம மக்கள் எதிர்க்கும் பொழுது அதில், நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டி உள்ளது."

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.