மகுடம் விருதுகள் 2022 : INSPIRATIONAL WOMAN விருது – ‘அம்மா சமையல்’ மீனாட்சி

15

Magudam awards 2022 | மகுடம் விருதுகள் – 2022 இல் சிறந்த INSPIRATIONAL WOMAN விருதை வென்றார் ‘அம்மா சமையல்’ மீனாட்சி.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.