பொது தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் ஆசிரியர்களே இதில் கவனம்; கல்வித்துறை அட்வைஸ்!

12

Tamilnadu:தேர்வுத் துறைக்கு அவப்பெயர் ஏற்படாதவாறு விடைத்தாள்களை கவனமுடன் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.