பல் பிடுங்கிய ASP! அதிமுக பகுதி செயலாளர் கொலை தொடர்பாக முதல்வரின் முழு விளக்கம்!

11

2019 அதிமுக ஆட்சியில் 1670 கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. திமுக ஆட்சியில் அதாவது 2022இல் 1596ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.