நெசவாளர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுகின்றனர்! அழியும் வாழ்வாதாரம் பற்றி பத்திரிகையாளர் சாய்நாத்

11

தமிழகத்தின் அழிந்துகொண்டிருக்கும் வாழ்வாதாரங்கள், கலைகள் ஆகியவற்றை தன்னுடைய 'நைன் ருபீஸ் ஆன் ஹவர்' (Nine Rupees An Hour) எனும் புத்தகத்தில் ஆவணப்படுத்தியுள்ளார் பத்திரிகையாளர் அபர்ணா கார்த்திகேயன். வாழ்வாதார சரிவை எதிர்கொண்டிருக்கும் மக்களின் குரலிலேயே புத்தகம் முழுக்க அவர்களின் துன்பியல் வாழ்க்கையை தன் எழுத்தின் வழியே உணர்த்தியிருக்கிறார் அபர்ணா.

வாழ்வாதார சரிவை எதிர்கொண்டிருக்கும் மக்களின் குரலிலேயே புத்தகம் முழுக்க அவர்களின் துன்பியல் வாழ்க்கையை தன் எழுத்தின் வழியே உணர்த்தியிருக்கிறார் அபர்ணா.

நந்தினி வெள்ளைச்சாமி

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.