நீர்நிலைகளில் 74,389 ஹெக்டேரில் இருந்த சீமை கருவேலம் அகற்றம்

17

சென்னை: நீர்நிலைகளில் சீமை கருவேல மரங்களின் மொத்த பரப்பு 1,93,130 ஹெக்டேர், அதில் 74,389 ஹெக்டேர் சீமை கருவேலம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீர்வளத்துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.