நிலவின் மறுபக்கமும், தொடர் தேடுதலும் – ஒரு பார்வை

13

நீங்கள் நிலவை பார்க்கும்போதெல்லாம் இதனை யோசனை செய்திருக்கிறீர்களா? நாம் எப்போது நிலவின் ஒருபக்கத்தை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். பள்ளங்கள், தடயங்கள்… இவைதான் நமக்கு நிலவின் முகமாக ஆண்டாண்டு காலமாக நினைவில் இருந்து வருகிறது. சரி, நிலவின் மறுபக்கத்தில் என்ன இருக்கிறது. நிலவின் மறுபக்கம் இருண்ட பக்கம் (அ) துருவ பக்கம் என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

பூமியின் துணைக்கோளான நிலவு பற்றிய செய்திகள் எப்போதும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவை. நிலவு எவ்வளவு ஆச்சரியங்களை உள்ளடக்கி வைத்திருக்கிறதோ அவ்வளவு மர்மங்களையும் தனக்குள் பொதிந்து வைத்திருக்கிறது. பூமி அமைந்துள்ள நமது சூரியக் குடும்பத்தில் சுமார் 150 நிலவுகள் உள்ளன. அந்த வகையில் நமது பூமியின் துணைகோளான நிலவைப் பற்றி அறிவது நிச்சயம் அவசியமாகிறது. குறிப்பாக, நிலவின் தென் துருவத்தில் சுமார் 100 பில்லியன் ஆண்டுகளாக சூரிய வெளிச்சம் படாத பள்ளங்களும், குகைகளும் இருக்கின்றன. இப்பகுதி குறித்துத்தான் விஞ்ஞானிகள் எப்போதும் விவாதித்து வருகின்றனர்.

நீங்கள் நிலவை பார்க்கும்போதெல்லாம் இதனை யோசனை செய்திருக்கிறீர்களா? நாம் எப்போது நிலவின் ஒருபக்கத்தை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறோம்.

Authour: செய்திப்பிரிவு

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.