திருச்சி சிவா எம்.பி.க்கு இந்த நிலை என்றால் சாதாரண மக்களின் நிலை?-செல்வ ராணி

15

Trichy siva: இத்தனை இலக்கிய வாதிகள் இருந்தும் ஒருவரின் பேனாவில் கூட மை இல்லாமல் போனது தான் வேதனை.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.