தமிழகத்தில் புதிய உருமாறிய ‘கொரோனா வைரஸ்’ மத்திய அரசின் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

13

Corona Update : தற்போது உள்ள XBB.1.16 வைரஸ் மேலும் அதன் ஸ்பைக் புரதத்தில் உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது. T547I மாற்றம் அடைந்து XBB.1.16.1எனும் புதிய உபவைரஸ் உருவாகியுள்ளது. இந்தியாவில் 113 பேருக்கு அதன் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.