உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தைக் கட்டமைப்பதே ஒற்றை தீர்வு | உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நாள் சிறப்புப் பகிர்வு

17

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வழிகாட்டலில் 2008-ம் ஆண்டிலிருந்து உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நாள் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 2-ம் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2023-ம் ஆண்டில் 16-வது முறையாக இதை உலக நாடுகள் கடைப்பிடிக்கின்றன. “வீடு, பணியிடம், கலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி ஏற்றுக்கொள்ளும்” விதத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான நிகழ்வுகளைத் திட்டமிட ஐ.நா. பரிந்துரைத்துள்ளது.

இது, குணப்படுத்துதல் மற்றும் நமக்கேற்ப அவர்களை மாற்றுதல் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்து மீண்டு அவர்களை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளுதல், ஆதரவளித்தல், அவர்களை உள்ளடக்குதல் மற்றும் அவர்களுக்கான உரிமைகளுக்காக வாதாடுதல் என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு நாம் மாறுவதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. இந்த மாற்றம் ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு வகையான நரம்பியல் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர்களின் வாழ்வையும் உணர்த்தும். மேலும், இந்த முன்னெடுப்பு, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை நாம் அடைவதற்கு அவர்களின் பங்களிப்பை உறுதி செய்ய பெரும் பங்காற்றும்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வழிகாட்டலில் 2008-ம் ஆண்டிலிருந்து உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நாள் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 2-ம் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2023-ம் ஆண்டில் 16-வது முறையாக இதை உலக நாடுகள் கடைப்பிடிக்கின்றன. “வீடு, பணியிடம், கலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி ஏற்றுக்கொள்ளும்” விதத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான நிகழ்வுகளைத் திட்டமிட ஐ.நா. பரிந்துரைத்துள்ளது.

Authour: Guest Author

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.