உலகளவில் சிட்டுக்குருவிகள் அழிவுக்கு சீனா காரணமா?- பறவையியல் ஆர்வலர் அதிர்ச்சித் தகவல்

5

| இன்று சர்வதேச சிட்டுக்குருவிகள் தினம் |

சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் கூற்றுப்படி (IUCN) உலகளவில் 77 சதவீதம் பறவைகள் அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ளன. இந்தப் பட்டியலில் சிட்டுக்குருவியும் இடம்பெற்றுள்ளது.

சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் கூற்றுப்படி (IUCN) உலகளவில் 77 சதவீதம் பறவைகள் அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ளன. இந்தப் பட்டியலில் சிட்டுக்குருவியும் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஒய்.ஆண்டனி செல்வராஜ்

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.