'அவனே பேசுவான், அவனே கத்துவான், அவனே சிரிப்பான்' சீமானை கலாய்த்த அமைச்சர்!

17

”நாம் நடுவதை வடநாட்டுக்காரர்கள் நன்றாக நடவு நடுகிறார்கள். என் ஊட்ல மாடுகளை பார்த்துக் கொள்வதே வடநாட்டுக்காரர்கள்தான்”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.