அதிமுக என்ற பெயரை உச்சரிக்காமல் அமர்ந்த ஓபிஎஸ்.!

12

பெரியார் நடத்திய வைக்கம் வைக்கம் போராட்டத்தின் நூற்றாண்டு விழா அறிவிப்புக்கு அதிமுக என குறிப்பிடாமல் ஓபிஎஸ் வரவேற்றுள்ளார்.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.